Datalagringsdirektivet och integriteten

Datalagringsdirektivet stoppas an EU-domstolen

Datalagringsdirektivets korta historia

Datalagringsdirektivet, direktiv om lagring av elektronisk data, tillkom 2006 genom beslut i Europaparlamentet och Europeiska rådet. Direktivets innebörd är att alla medlemsländer blev skyldiga att lagstifta om att viss data ska lagras. Telefoni- och internetoperatörer skulle åläggas att lagra information om sina användare under viss tid.

Det var sedan upp till varje medlemsland att lagstifta om dess införande senast 15 september 2007. Sverige genomförde sin lagstiftning, Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG, först på våren 2012.  EU-kommisionen inledde en rättsprocess mot Sverige den 26 maj 2009 för att Sverige inte hade genomfört lagstiftningen i tid och Sverige dömdes att böta 3 miljoner euro till EU.

Den 8 april 2014 beslutade EU-domstolen att datalagringsdirektivet var ogiltigt.  Det strider mot de grundläggande fri och rättigheterna i europa.

Rättsläget i Sverige har därmed blivit mycket oklart. Flera internetoperatörer med Bahnhof i spetsen har gått ut och sagt att de tänker strunta i datalagringen och dessutom radera de uppgifter som redan finns sparade. De har fått visst stöd för detta från myndighetshåll.  Justitieministern menar att svensk lag fortfarande gäller.

Vad som skulle lagras och syftet

Det som skulle lagras enligt datalagringsdirektivet var omfattande uppgifter om vem som har kontakt med vem och vid vilket tillfälle.  Vid mobila samtal lagras även uppgifter om på vilken plats var och en befann sig vid tillfället för kommunikationen.

När det gäller internetuppkoppling sparades all tillgänglig information om vem som kommunicerade med vem, när man loggade in, vilka tjänster som användes och med vilken utrustning. Identiteten faställdes med ip-nummret. Det sparades alltså uppgifter om exakt vilka webbplatser var och en av oss varit inne på.

Dessa uppgifter ska sedan kunna begäras ut av polis i samband med brottsutredningar. Enligt chefen för rikskriminalen är det väsentligt att få veta vem som döljer sig bakom en IP-adress, vilka sajter en person tittat på eller med vilka barn en misstänkt gärningsman har kommunicerat med för att kunna utreda internetrelaterade brott som barnpornografibrott, groomning, näthat och förtal .

Integriteten

En av anledningarna till att EU-domstolen kritiserar datalagringsdirektivet är att det inte finns några avgränsningar i vad som lagras. Det behövs ingen brottsmisstanke. Allt om alla lagras. EU-domstolen har också slagit ner på att det inte finns något skydd mot att uppgifterna inte används till annat än vad som var syftet.

Övervakning tär på medborgarnas tillit skriver en forskningsgrupp vid Lunds Universitet i Svenska Dagbladet under Brännpunkt. Enligt forskarna tycker 55% av svenskarna inte att det är acceptabelt att FRA samlar in och bearbetar data om våra internetvanor.

Speciellt negativa är vi till det rutinmässiga och automatiserade insamlandet av användardata som skulle ske enligt datalagringsdirektivet. Vi är något mer toleranta mot övervakning som initieras av polisen eller säpo. Speciellt om övervakningen föregås av ett beslut eller övervägande av en myndighet.

Allra mest negativa är vi mot att utländska säkerhetstjänster spionerar på våra internetvanor. 80% tycker att det är oacceptabelt.

Stutsats

Det måste göras en avvägning mellan den goda intentionen att bekämpa brott och den onda bieffekten att vi alla känner ett obehag av att vara övervakade. När det gäller datalagringsdirektivets masslagring av allt och alla verkar de flesta debattörer vara överens om att myndigheterna gick för långt. Det finnas en större tolerans mot övervakning om det finns en verklig brottsmisstanke bakom. Vi kanske snart får ett nytt direktiv som är mer restriktivt både med vad som sparas och hur myndigheterna får tillgång till informationen.

Andra som kommenterar datalagringsdirektivet

DN Debatt av Mathias Sundin: EU-domen ger oss chans att förbättra övervakningslagar

Bloggat av Gustav Nipe, ordförande i Ung Pirat: Folkpartiet opålitligt om integriteten

Bloggat av Anders S. Lindbäck: Jag oroas över Rikskrim

Bloggat av PluEttBoggen: Övervakning och säkerhet

Bloggat av Motpol: Nu passar det att vara pirat

Bloggat av Ipse Cogita!: Snart EU-val. En vändning under galgen

Bloggat av Stefan Hannas intryck & reflektioner: Pinsamt

Bloggat av Rasmus (liberal): Bevaka övervakarna

Vad är Bitcoin?

Vad är egenligen Bitcoin? Det är en digital valuta har vi fått höra, som om det skulle göra saken lättare att begripa. Virtuell valuta, elektroniska pengar eller kryptovaluta är andra beteckningar man kan se.

På den svenska webbplatsen bitcoin.se kan vi läsa att det är en helt ny typ av valuta. Den ska kunna användas som betalningsmedel och för att lagra värde precis som alla andra valutor. Det finns ingen central utfärdare som riksbanken för svenska kronor. Användare ska kunna skicka bitcoins till varandra utan att någon bank är involverad.

Valutan skapas i ett P2Pnätverk (peer-to-peer) som också administrerar alla transaktioner. Alla kan ansluta sig till nätverket. P2P betyder att det är ett nätverk utan central server där alla enheter som är anslutna har direktkontakt med varandra.

På sajten howtobuybitcoins.info får man en lista på ställen där det går att köpa bitcoins från Sverige. Man överför pengar från sitt bankkonto och får bitcoins i stället. Men först måste man skaffa sig en plånbok, wallet.

Det finns olika typer av plånböcker. Lokala som sparas på den egna datorn eller i mobilen. Webbaserade lösningar där man har sin plånbok hos en server. Förlorar man plånboken på ett eller annat sätt försvinner också de bitcoins man hade i den.

I och med att man har skaffat sig en plånbok kan man generara en bitcoinadress. Det är den adressen andra bitcoinavändare kan skicka pengar till om de vill betala dig. När du vill betala bitcoins till någon annan behöver du få reda på den användarens bitcoinadress. Det är ungefär som att skicka epost men bitcoinadressen användes endast en gång.

Det mesta man har hört om bitcoins hittills har med spekulation eller kriminella aktiviteter att göra. Kursen är väldigt rörlig vilket i sig inbjuder till spekulation.  På Wikipedia kan man läsa om att bitcoins har använts för droghandel, cyberkriminalitet och penga tvätt.

Det har också skett ett antal stölder av den nya valutan. Webbaserade plånbokssystem, betalsystem och valutahandelsplatser har hackats och tjuvarna har då kommit över krypteringsnycklarna.

Tjäna pengar på affiliateprogram

Tradedoubler

Tradedoubler är så vitt jag vet det äldsta affiliateprogrammet på den svenska marknaden. Det startade redan 1999 när Internet ännu var ungt.

Som bloggare eller webbmaster kan man lägga upp grafik eller textlänkar. För det mesta får man betalt först då det verkligen sker ett köp hos det företag man skickar besökaren till. Detta i motsats till t ex Google AdSense där man får betalt varje gång någon klickar på en länk.

Publicisten erhåller en procentuell provision som kan variera ganska mycket. Ibland kan man också få ersättning för ett s k lead, t ex att någon registrerar ett medlemskap eller liknande.

Enligt min erfarenhet fungerar den här typen av program bäst om man kan länka till en speciell produkt som man vet något om. Säg t ex att du har en blogg om matlagning. Du kan då lägga en produktlänk direkt till bokhandelns sida om den bok du vill rekomendera. Ett exempel på detta ser vi nedan där jag länkat till en bok om hur man blir millionär på affiliatemarknadsföring på Bokus.

Tjäna pengar på affiliateprogram

Tjäna pengar på affiliateprogram

Instruktioner hur man gör finns hos Tradedoubler. Det är ganska enkelt. Man tar en url till Bokus via Tradedoubler (http://clk.tradedoubler.com/click?p=362&a=1951134&g=17415644) som man får från funktionen Skapa textlänk. Sen lägger man till &url=http://www.bokus.com/bok/9780470100349/affiliate-millions/ vilket är Bokus url till boken och vips har man en produktlänk.

url = webbadress

Gå nu till Bokus och köp boken så jag får lite provision ;-)

Medborgarlön basinkomst

Idén om medborgarlön eller basinkomst dyker upp i debatten lite då och då. Meningen är att alla ska få en viss inkomst av staten oavsett hur hög inkomst eller förmögenhet de har. Det ska inte ställas några krav på motprestation i form av arbete eller annat.

Massarbetslösheten har bitit sig fast och inte många tror på att den fulla sysselsättningen kommer tillbaka. Vilket liv ska de arbetslösa ha? Ständiga trakasserier från staten för att de inte har ett arbete eller en ekonomiskt trygg tillvaro där basbehoven tillgodoses och människor får möjlighet att ägna sig åt andra meningsfulla aktiviteter än arbete i lugn och ro?

Basinkomsten ska ersätta de nuvarande behovsprövade försäkrings- och välfärdssystemen, som t ex A-kassa, försörjningsstöd, sjukersättning, föräldraförsäkring mm. Eftersom man får behålla basinkomsten även om man har en inkomst, till skillnad mot dagens system, får alla ett ekonomiskt incitament till att arbeta.

Idén med medborgarlön presenteras ofta som ett alternativ till arbetslinjen men som jag ser det råder egentligen ingen motsättning mellan arbetslinjen och systemet med basinkomst. Det ekonomiska incitamentet till att arbeta finns kvar. De flesta kommer säkert inte att nöja sig med den låga levnadsstandard medborgarlönen ger utan vill arbeta för att få en högre levnadsstandard.

Den stora skillnaden är att man slipper oroa sig för framtiden och den förnedrande behandling alla utätts för då de inte kan försörja sig själva genom arbete. Man slipper piskan men har kvar moroten.

Faktum är ju att det blir fler som får ett ekonomiskt incitament till att arbeta. Alla dessa som idag lever på bidrag i en eller annan form tjänar inget på att arbeta lite grand för att få en inkomst. De riskerar då att förlora sitt bidrag. Införs systemet med medborgarlön får även de ett incitament till att arbeta. Vi är alltför fastlåsta vid heltidsarbetet som den enda livsstilen.

Samhället sparar också in kostnader på att hela behovsprövningen och kontrollsystemet av de nuvarande systemen försvinner.

Medborgarlön

Just nu pågår en kanpanj, European Citizens’ Initiative
for an Unconditional Basic Income
, där alla invånare i EU uppmanas skriva under för att kräva en utredning om basinkomstreform av eukommisionen.

På Facebook finns ett antal grupper och sidor i ämnet:

Twenty Fourteen

Twenty Fourteen Screenshot

WordPress tema Twenty Fourteen

Det nya standardtemat i WordPress 3.8 heter Twenty Fourteen och presenteras som bra för att skapa en ”responsive magazine website with a sleek, modern design”. Det har tagits emot väl av användarna. Många tycker det har ny och modern look.

Den har en speciell funktion för att visa utvalda inlägg på startsidan. Inläggen kan visas i en slider eller ett rutnät. Man använder tag, på svenska etikett, för att ange vilka inlägg som är utvalda. Läs här hur man gör.

Tyvärr fungerar detta inte om man använder wordpress i ett annat språk än den engelska som är förinställt. Enligt Lance Willett i wordpressgänget ska detta lösas i nästa version av Twenty Fourteen. Fram till dess får vi alltså antingen använda engelska eller strunta i funktionen Featured content. Jag tycker den här funktionen lämpar sig bäst för bloggar som har snygga bilder till varje inlägg. Den här bloggen t ex har mest text och då blir det lite meningslöst.

WordPress 3.8 är här

En ny version av WordPress har kommit ut med versionnummer 3.8 och namnet Parker till Charlie Parkers ära. Det är grundaren av WordPress, Matt Mullenweg, som har lett arbetet med den nya versionen.

De största nyheterna är ett nytt moderniserat utseende i adminpanelen och ett nytt förinstallerat tema, Twenty Fourteen.

Nytt typsnitt är Open Sans som anses vara optimerad för både stationär och mobil visning. Nytt är även vektorbaserade ikoner som ska anpassar sig till olika skärmstorlekar.

Den nya designen med svart bakgrund på menyn till vänster är både snygg och underlättar läsbarheten. Det är en smaksak förstårs men jag håller med wordpressgänget om det. Gillar man inte det utseendet finns det möjlighet att välja på åtta olika färsgschema. Själv föredrar jag den som är standard.

Sidorna för att hantera tema och widgets i adminpanelen har förändrats en hel del. Man får bättre översikt över de teman man har och kan lättare få information om de olika teman som är installerade.

Det är enklare att lägga till widgets med ett klick. Tidigare fick man dra och dra vilket kunde bli komplicerat om man hade många widgets och widget areas. Nu är det enklare att lägga till en widget med ett klick.

Det ny förvalda temat Twenty Fourteen presenteras som ett magazintema. ”Förvandla din blogg till ett magazin”. man kan använda ett rutnät eller slider för att presentera sitt utvalda innehåll på förstasidan. Det finns tre widgetfält för att lääga till valfria widgets.

Kan man lite på Google Adsense

Jag har tidigare skrivit om hur man enkelt infogar Google Adsense annonser i wordpress så att man kan få lite intäkter på sin blogg. Nu rapporterar bloggare att de känner sig lurade av Google. Deras konto har stängts ner till synes utan anledning och de pengar de har tjänat in betalas aldrig ut.

”Så blir vi lurade av Google” skriver PC för alla på idg.se.

Enligt Google har användaren brutit mot något av användarvillkoren, på vilket sätt lämnas ingen information om. Inte heller berättar Google vad deras misstankar grundas på. Detta är naturligtvis väldigt irriterande att utsättas för men helt rationellt ur Googles perspektiv.

Adsens fungera så att en webplatsägare via Google Adwords betalar Google för att få trafik. Den som lägger ut Adsens-annonser får betalt av Google för att skicka trafik till webplatsägaren.

Det vanligaste sättet att bryta mot villkoren är förmodligen att orsaka fejkade klick. Man får ju betalt för varje gång en besökare klickar på en länk i annonsen. Det är ju då väldigt frestande att klicka själv lite då och då eller att be andra göra det. Man kan t ex uppmana sina vänner på Facebook eller Twitter att gå till bloggen och klicka på annonsen. Rekomenderas ej!

Google har naturligtvis olika sätt att upptäcka detta, annars skulle ju deras annonssystem inte fungera alls. Ingen skulle köpa trafik om det bara var fejkade klick man betalade för. När de upptäcker fusk så stänger de av kontot utan motivering. Varför kan de inte tala om varför de misstänker fusk, undrar upprörda bloggare som blivit avstängda. Google resonerar alldeles säkert så att om de talar om hur de upptäcker att folk fuskar så hjälper de fuskarna att bli bättre. Man kan då lära sig att kringå deras metoder och bli mer sofistikerad i sitt fuskande. Det blir en slags utbildning i att fuska med Adsense.

Många menar att Google sätter detta i system för att lura människor på pengar men enligt Google betalar man tillbaka pengarna till köparen på Adwords och tjänar alltså inget på att stänga av folks konton.

Konsumentverket anser att avtalvillkoren i Adsense är oskäliga. De ger alla rättigheter till Google och inga till annonsören.

Jag har haft mitt Adsense-konto sedan 3 januari 2006, fått utbetalt cirka 20000 kronor genom åren och uppenbarligen inte blivit avstängd. Var och en får väl göra sin egen bedömning om det går att lite på Google eller ej. Jag fortsätter i alla fall tills vidare att använda det.

Sökoptimering, bestäm vilket domännamn du ska använda

Domännamn

När man köper ett domännamn, som t ex matswestholm.se, får man i själva verket två på köpet, www.matswestholm.se och matswestholm.se och båda går att använda. Man bör, om sökoptimering är viktigt, bestämma sig redan från början vilket man vill använda och sedan hålla sig till det. Alla inkommande länkar från andra sajter och bloggar ska vara till det domännamn man har valt. Jag tycker detta med www. är fullständigt onödigt så jag har valt matswestholm.se. Nu vill jag alltså att alla som länkar till min blogg ska använda webbadressen http://matswestholm.se/xxx och inte http://www.matswestholm.se/xxx så det gäller att komma ihåg att alltid maknadföra rätt domännamn.

Sökoptimering

Varför är detta viktigt undrar man kanske. Det är helt enkelt två olika webbadresser som var och en tävlar med alla andra webbadresser om att komma högt i Googles sökresultat. Jag vill ju inte att mina två webbadresser ska konkurrera med varandra.

Säg att jag får 7 ingående länkar till http://matswestholm.se/xxx och 8 till http://www.matswestholm.se/xxx. Då kanske den första webbadressen kommer på plats 27 för sökordet xxx och den andra webbadressen på plats 25. Ifall alla 15 ingående länkar hade pekat på http://matswestholm.se/xxx hade den webbadressen fått en bättre placering i sökresultatet, kanske plats 9 och därmed kommit på den första sidan för en sökning på xxx.

Vidare bör man beakta att http://matswestholm.se/xxxhttp://matswestholm.se/xxx/ och http://matswestholm.se/xxx.html också är tre olika webbadresser så även där bör man ha en bestämd linje för hur enskilda sidor på bloggen eller sajten ska adresseras.

WordPress

Under Inställningar > Allmänt ska man ange vilken webbadress man valt.

Sökoptimering välja domännamn

Google Webmaster Tools

Även i Webmaster tools bör man välja en ”Preferred domain”, den som man har bestämt sig för. Observera att det kan vara nödvändigt att registrera båda domänerna som en egen site och få båda verifierade enligt Googles verifieringsprocess.

Sökoptimering webmaster tools

Sökoptimering av permalänkar i WordPress

Sökoptimering

En webbsidas webbadress eller URL (uniform resource locator) har stor betydelse för en sida sökoptimering, dvs hur den rankas i sökresultatet. Webbadresser med ett frågetecken anses allmänt vara dåligt men framför allt gäller det att få med det eller de begrepp som man vill optimera för, nyckelord. Alltså det som en artikel handlar om.

En av de första saker man bör ta itu med när man börjar använda WordPress som bloggverktyg eller publiceringssystem är inställningarna för permalänkar. Där anges hur webbadresserna kommer att bli till de olika inlägg man skrivar och publicerar. Ändrar man ingenting blir webbadresserna som på Förvald nedan ”http://matswestholm.se/?p=123″ vilket inte är bra ur sökoptimeringsperspektiv.

Man bör se till att det ord som artikeln handlar om finns med i webbadressen eftersom den används av söktjänsterna för att bedöma vad en sida eller webbplats handlar om. När man väljer Inläggsnamn som underlag för permalänkarna skapar wordpress automatiskt en webbadress med sidans rubrik som underlag. Den kan sedan ändras manuellt.

Jag tycker det är bäst att använda kategori och inläggsnamn men det går ju bra att använda bara inläggsnamn också. Kategori + inläggsnamn finns inte med under vanliga inställningar så man markerar Anpassad struktur och skriver in texten enligt nedan.

För att genomföra dessa ändringar klicka på Inställningar > Permalänkar i menyn i Adminpanel. På wordpress.org finns det som vanligt mer information.

Sökoptimering med permalänksinställningar

De här inställningarna bör man göra innan man börjar blogga eller producera sitt innehåll. Många har säkert hållit på ett tag och publicerat ett antal inlägg med en dålig permalänkinställning ur perspektivet sökoptimering innan man inser detta. Problemet är att man då ändrar på webbadresser som redan är indexerade av söktjänsterna och som det finns ingående länkar till. Det finns en bot mot det problemet. Man lägger till en kodsträng i filen .htaccess som gör redirect från den gamla webbadressen till den nya. På yoast.com finns ett verktyg som skapar koden till .htaccess-filen.

Verktyget Page Speed

En webbsidas nedladdningstid från server till klient (webbläsare) påverkar enligt Google sidans placering i sökresultet. Man ska alltså försöka ha en så snabb sajt som möjligt för att få söktrafik från Google.

Verktyget Page Speed kan användas för att analysera en sida och få förslag på vad som kan göras för att förbättra nedladdningstiden. Det finns som tillägg till Firefox och Crome. Ett förslag man eventuellt får för att snabba upp sajten är att aktivera komprimering.

Komprimering av de filer servern skickar till klienten görs av http-servern, vanligtvis en Apache-server. På WordPress.org finns två förslag på hur man gör detta i WordPress. Det ena att lägga till text i .htaccess och den andra att php-koden uppdateras. Det finns också åtminstone tre plugin som gör samma sak. Problemet när jag gjorde dessa ändringar på mina sajter var att jag fortfarande fick uppmaningen att aktivera komprimering av Page Speed och nedladdningstiden hade inte förbättrats alls.

Jag använde ett annat verktyg för att testa om filerna var komprimerade och där kunde man se att ändringen av .htaccess faktiskt fungerade. Filerna skickades komprimerade. Det är Page Speed som visar ett felaktigt resultat.

Efter en viss tid får jag med Page Speed i Firefox faktiskt ett förbättrat resultat. 90/100 mot tidigare 80/100 men vid samma test med Page Speed som tillägg i Crome får jag värdet 85/100 och fortfarande uppmaningen att aktivera komprimering. Det är uppenbart att Page Speed inte är något pålitligt mätverktyg utan ska ses som ett redskap för att få tips på hur man kan förbättra nedladdningstiden.

Ett bättre mätverktyg finns här på WebSiteOptimization.com

 

%d bloggare gillar detta: